Start  |  Aktuellt  | Projekt  |  Tankar  |  Kontakt  |  CV



Arkitektur låter stort, kan tyckas. Och arkitektur kan också vara stort.

Men arkitektur kan också vara tämligen enkelt och okomplicerat. För mig har strävan alltid varit att avdramatisera synen på vad arkitektur är. Det handlar om att hitta de till synes enkla och självklara lösningarna på de uppgifter man ställs inför. Givetvis i nära samarbete med beställare, brukare och byggare. Påfallande ofta dyker lösningarna och idéerna upp i just samarbetet. Därför ser jag lyhördhet som en av arkitektens viktigaste förmågor.

Mina fyra första år i yrket gjorde jag som anställd hos Ralph Erskine. De åren betydde och betyder fortfarande mycket för min syn på yrket, och för den delen även för min syn på livet i stort. Det handlar om att försöka vara lyhörd och ödmjuk inför människors behov och önskningar, och samtidigt kombinera det med yrkesmässig och mänsklig integritet. Det handlar också om att inte banga för annorlunda och oväntade lösningar om så behövs, att ibland försöka bryta invanda tankemönster.

Viktigt för mig är också närheten till produktion och hantverk, att kombinera det abstrakta arbetet på kontoret med regelbundna och täta besök på bygget. Det är där huset blir till, och en bra relation med hantverkarna betyder oftast mycket för ett bra slutresultat. Dessutom tycker jag att besöken på bygget är kul, och jag märker vid besöken att min bakgrund inom möbelsnickeri och praktiskt arbete har stor betydelse.

Vägen fram till det färdiga huset kan vara lång och full av tvära kast. Men också fylld av roliga överraskningar och infall. De flesta upptäcker då att arkitektur är kul. Det är också stort.