Allt möjligt ...UMEÅ ÖSTRA, FASADER
Parallellskiss för nytt resecentrum i Umeå. Ufördes som underkonsult åt Arken arkitekter.
  


LILLA BOMMEN
Kontorshus för Skanska i Göteborg. Utfört som anställd hos Ralph Erskine, medverkande arkitekt i skiss och projekteringsskede.JURISTERNAS HUS
Kårhus för juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Utfört som anställd hos Ralph Erskine, handläggande arkitekt i skiss- och projekteringsskede.
  


TV 1000
Ombyggnad och inredning av kontorslokaler i München-bryggeriet i Stockholm. Utfört som anställd hos Peter Sahlin, handläggande arkitekt vid byggnads- och inrednings-projektering.
VILLA GULDSTRAND
Enfamiljshus i Tyresö. Tidig skiss.
NACKA KIL 2:119
Nybyggnad av enfamiljshus i Nacka. Tidig skiss.
IKEA OF SWEDEN AB
Utveckling och formgivning av möbler. Ramavtal för formgivare.


TRÄDET 20
Tillbyggnad av enfamiljshus i Stureby, Stockholm. Tidig skiss.
SICKLA
Parallellskiss för Ljungberggruppen som underkonsult hos Scheiwiller Svensson arkitektkontor. Förädling av gamla Atlas Copco området i Sickla.