Ilända 8:17

Sommarhus beläget på Färingsö, Mälaröarna utanför Stockholm.

Huset ligger i ett äldre vackert beläget stugområde där tomterna är relativt stora. Boningshuset bildar tillsammans med "uthuset" ett vitsippebevuxet gårdstun, där navet utgörs av en pampig gammal ek. Standarden är enkel, men huset är vinterbonat. Tanken är att huset i framtiden skall kunna fungera som permanentbostad.

Den utvändiga panelen är struken med en blandning av järnvitriol och silverbets. Invändigt är både tak och väggar klädda med råspont. Regelverket är uppbyggt av lättreglar, och värmeisoleringen består av cellulosafibrer. Byggår 1999.

Se även: ritningar