Villa Lindman

Tomten, på Lidingö i Stockholm, är en norrsluttande tallbacke med vacker utsikt över ett öppet gärde. Vi kom tidigt överens med byggherren att en av grundförutsättningarna skulle vara att göra minimala ingrepp i naturen. Inga sprängningar gjordes på tomten och huset är därför grundlagt på plintar och saknar källare. Det är en spatiös men ändå anspråkslös "skogskoja", vänlig och hänsynsfull mot sin omgivning.

Huset är helt igenom ett trähus. Bjälklag och takstomme av limträ och regelväggar av trä med värmeisolering av cellullosafiber. Tak av sedum. Villan är ritad under anställning hos och i samarbete med Peter Sahlin.

Se även: ritningar